Historie venkova - muzea na venkově

Muzea

Muzeum Josefa Františka v Otaslavicích
Obec Otaslavice je neoddělitelně spjata se jménem slavného rodáka Josefa Františka, který se stal legendou a mezinárodně uznávaným hrdinou letecké bitvy o Anglii. Po dlouhé době „mlčení“ za komunistického režimu se nejdříve podařilo oživit
vzpomínky na toto jméno tím, že se dostalo do názvu základní devítileté školy v Otaslavicích. Zde byla také zřízena první síň slávy, která vzpomínala na hrdinské skutky tohoto letce.
Byla zde popsána jeho krátká životní dráha, zejména pak jeho působení v Anglii a úspěchy v boji proti německému agresorovi. Když obec získala v centru budovu takzvaného malého sálu sokolovny, rozhodla se s pomocí dotací provést částečnou rekonstrukci a přesunout pamětní síň ze školní třídy sem. Začíná se poprvé mluvit o
Muzeu Josefa Františka. Tak došlo v roce 2010 ke zpřístupnění výstavy pro daleko širší vrstvu obyvatel, jak místních, tak přespolních a síň se stala významnou součástí každoročních oslav konaných ku příležitosti narození a úmrtí tohoto rodáka.
V roce 2013 se zastupitelstvo obce rozhodlo využít další možnosti dotačního titulu a udělat z pamětní síně opravdové muzeum s vytvořením nových expozic a kompletně
nového interiéru. Součástí projektu bylo pak rovněž rozšíření muzejní expozice o oddělení historie obce a oddělení spolkových činností. Celkově tak projekt vytvořil krásnou expozici, která podává ucelený přehled o historii obce od starší doby kamenné přes středověk až dodnes. Nejvýznamnější část dále zůstává zachována Josefu Františkovi a jeho památce.

Adresa: Otaslavice 435, 798 06 Otaslavice
Tel.: 582 370 721

Otevírací doba: Pondělí a středa 15:00 až 17:00 hod.
Jiný termín po telefonické dohodě
Adresa : Otaslavice 435, 798 06 Otaslavice 
E-mail :  
Telefon : +420 582 370 721  
WWW :  


Společně oživujeme historii venkova - společný projekt Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., Na cestě k prosperitě, o.s. a MAS Strážnicko, o.s.

www.muzea-venkov.cz   |   Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie   |   Aplikace a www:  ALMEO s.r.o.